Giften

We zijn dankbaar voor giften en donaties.

Stichting Beheer Evangelie Gemeente De Deur Leeuwarden is een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).

RSIN: 804570929. Giften / schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting.

Gift via iDeal

Uw naam
Doel Gift
Tienden
Wereldevangelisatie
Babykerken
Tent 2023
Bouwfonds
Gastprediker
Conferentie
Bedrag

 

Gift via Internetbankieren

Bankgegevens:
NL53 RABO 0344 8802 73
t.n.v. De Deur Leeuwarden