Contact met ons

Kerkgebouw:
Zwemmerstraat 10
8936 AA Leeuwarden
(Vlakbij Mirocenter, zijstraat Tynjedyk)

 

Bankgegevens:
NL 53 RABO 0344.8802.73
NL 13 INGB  0006.5195.44
t.n.v. De Deur Leeuwarden

Stichting Beheer Evangelie Gemeente De Deur Leeuwarden
is een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).
RSIN 804570929
Giften / schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting.