#MyStory - De Deur Leeuwarden
background

Edwin & Miranda Bruinsma

Terug naar MyStory overzicht

Het verhaal van Edwin & Miranda Bruinsma

Bij ons thuis gaat alles bijna normaal door, We werken alle 2 thuis, de een op zolder de ander beneden.

Image

Miranda werkt niet volledige dagen, dus als we bezoek hebben gaat Edwin boven werken.

Image

We proberen zoveel mogelijk gewoon door te gaan, met alle dingen. Gelukkig kunnen we van onze werkgever thuis werken en hebben we daar in huis ook de mogelijkheid toe. In de middagpauze gaan we samen een blokje om over de Groene Ster.

Image

En ‘s avonds gaat Edwin nog hardlopen, zodat hij nog in vorm blijft dat is volgens mij nog de enige sport die gedaan mag worden op dit moment.

Image

Miranda oefent veel haar stem op de App “Smule”. Hier kies je zelf een liedje uit en zing je met iemand anders op deze aardbol. ‘S avonds bezoeken we ook nog wel mensen van de kerk, en drinken daar een gezellig bakje thee.

In het weekeinde zijn we met de tuin bezig daar moet ook nog veel aan gebeuren.

Image

Ik hoorde op de radio nog een liedje Turn, Turn, Turn, deze bemoedigende tekst van dit liedje komt uit het boek prediker uit de bijbel , en sloeg precies op deze periode waar we nu in zitten.

Alles heeft zijn tijd

1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd;
2 er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken,
3 een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen,
4 een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen,
5 een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden,
6 een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen,
7 een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken,
8 een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.
9 Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftobt?
10 Ik heb in ogenschouw genomen de bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen.
11 Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.
12 Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven,
13 kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.
14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze.
15 Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.

Vooral in vers 12-15, lezen we vaak in de krant of horen de hele dag het nieuws dat mensen proberen zelf de natuur en de economie te sturen en te regelen, of ze denken dat ze er invloed op hebben. De oorzaak hiervan is omdat mensen God vergeten of de rug toe hebben gekeerd. De laatste 900 jaar is het christelijk Europa een weg ingeslagen is die geleid heeft tot een maatschappij waarin we nu leven waar alleen aandacht was voor zelfontplooiing, wetenschap en samenlevingen zijn heel divers van samenstelling geworden.

In de middeleeuwen was alle wetenschap verbonden aan wat de bijbel zei, tegenwoordig moet theologie knokken om überhaupt als wetenschap erkend te worden. De mensen die nu in paniek of angstig zijn, zijn dus niet rijk in God waar zondagochtend de preek overging.